محدوده قیمت: از تا

مقایسه املاک

املاک گرید 1

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر
ویژگی ها

ساختمان گردشگری آریان

 • 570,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مکعب
ویژگی ها

آپارتمان 4 طبقه آپادانا

 • 245,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ساختمان مسکونی روبیک

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا شگفت انگیز کنار دریا

 • 990,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا بسیار زیبا

 • 25,000 تومان/در ماه
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

املاک گرید 2

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر
ویژگی ها

ساختمان گردشگری آریان

 • 570,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مکعب
ویژگی ها

آپارتمان 4 طبقه آپادانا

 • 245,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ساختمان مسکونی روبیک

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا شگفت انگیز کنار دریا

 • 990,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا بسیار زیبا

 • 25,000 تومان/در ماه
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

املاک گرید 3

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر
ویژگی ها

ساختمان گردشگری آریان

 • 570,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مکعب
ویژگی ها

آپارتمان 4 طبقه آپادانا

 • 245,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ساختمان مسکونی روبیک

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا شگفت انگیز کنار دریا

 • 990,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ویلا بسیار زیبا

 • 25,000 تومان/در ماه
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع
ویژگی ها

خانه خانوادگی شیک

 • 550,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

املاک گرید 4

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر
ویژگی ها

ساختمان گردشگری آریان

 • 570,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مکعب
ویژگی ها

آپارتمان 4 طبقه آپادانا

 • 245,000 تومان
 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع

ساختمان مسکونی روبیک

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر مربع